Szkolenia tradycyjne

Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty szkoleniowe opracowane na podstawie zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych ich organizacji, w oparciu o sprawdzone narzędzia badawcze oraz pogłębione analizy sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego.

  • Wyspecjalizowana kadra – SIGMUND Polska tworzony jest przez zespół praktyków – konsultantów i trenerów o międzynarodowych i korporacyjnych doświadczeniach zawodowych oraz wysokich kwalifikacjach merytorycznych i specjalistycznych.
  • Międzynarodowe know-how – SIGMUND Polska wykorzystuje najlepsze i sprawdzone wzorce szkoleniowo-doradcze oraz wdraża międzynarodowe standardy rozwoju kompetencji zasobów ludzkich przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki lokalnej.
  • Elastyczność oferty – współpracę rozpoczynamy od analizy przedsiębiorstwa i jego potrzeb szkoleniowych, co pozwala nam maksymalnie dostosować program do oczekiwań naszych Klientów.

Zapewniamy aktywne wspieranie klientów w procesie wdrażania pozytywnych zmian poprzez rozwój praktycznych umiejętności i kształtowanie postaw uczestników naszych szkoleń oraz stałe dostosowywanie oferty firmy do potrzeb naszych klientów.

SIGMUND Polska oferuje swoim klientom szkolenia i usługi doradcze w następujących zakresach:
1. Szkolenia specjalistyczne i zawodowe w poszczególnych obszarach struktur przedsiębiorstw, organizacji i instytucji
2. Szkolenia ogólne wspierające rozwój kompetencji indywidualnych
3. Szkolenia specjalistyczne w wybranych branżach w formule zamkniętej
4. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami
5. Usługi w zakresie outsourcingu szkoleń

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o  naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu:
Tel.    +48 (22) 118-39-74
Kom. +48 506-713-870
Kom. +48 666-384-540
e-mail: kontakt@sigmund-polska.pl