EFEKTYWNE OCENIANIE PRACOWNIKÓW

40664_banner_700x330

Ocena pracownicza jest definiowana jako zintegrowany proces oceny kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania w stosunku do postawionych zadań. Nie musi być ona biurokratyczną zmorą, przez którą co roku trzeba trzeba przebrnąć. Dobrze zaprojektowana, konsekwentnie i profesjonalnie realizowana może być potężnym narzędziem menedżera. O tym jak zaprojektować i przeprowadzić efektywną ocenę pracowników na naszym najbliższym warsztacie.

 

 

 

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

A. Roczna Ocena Pracy i Rozwoju – narzędzie do zarządzania pracownikami
1. Korzyści z prowadzenia oceny dla:
• Kadry menedżerskiej
• Pracowników
• Firmy

2. Najczęściej spotykane pułapki związane z przeprowadzaniem oceny:
• Różne rozumienie standardów oceny
• Efekt Halo
• Efekt centralny
• Efekt kontrastu
• Efekt świeżości
• Efekt pierwszeństwa
• Zbytnia łagodność/ surowość
• Błędy uprzedzeń
• Metody ograniczania błędów oceny

B. Przeprowadzenie Efektywnej Rozmowy Oceniającej
1. Zasady efektywnej rozmowy oceniającej:
• Miejsce spotkania
• Czas potrzebny na przeprowadzenie efektywnej rozmowy
• Warunki konieczne dla uzyskania założonego efektu spotkania
• Uczestnicy spotkania oceniającego

2. Przygotowanie pracownika i przełożonego do rozmowy:
• Cele rozmowy oceniającej
• Niezbędne i pożądane, ze względu na cel spotkania, dokumenty
• Nastawienie osobiste oceniającego i ocenianego

3. Ogólna struktura spotkania:
• Atmosfera spotkania
• Przedstawienie celu
• Komunikacja interaktywna
• Podsumowanie etapów oceny
• Kontrolowanie przebiegu spotkania – emocje, czas, udział

4. Zasady udzielania informacji zwrotnej pracownikowi:
• Schemat przekazywania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
• Metoda Sandwicza (przypomnienie)
• Zamiana oceny na opinię

5. Komunikacja interpersonalna w procesie oceny pracowniczej:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
o Techniki aktywnego słuchania
o Parafraza
o Pytania otwarte i zamknięte
o Poszukiwanie krytyki
o Budowanie pozytywnych komunikatów

6. Omówienie wyników oceny z pracownikiem – spotkanie podsumowujące ocenę:
• Przygotowanie planu rozmowy
• Logistyczne zabezpieczenie spotkania
• Informowanie pracownika o spotkaniu
• Rozpoczęcie i cel spotkania
• Dochodzenie do konsensusu

C. Motywacyjna funkcja oceny wyników pracy i rozwoju

1. Wpływ rezultatów oceny na rozwój kariery
• Szkolenia doskonalące kompetencje wymagane na stanowisku pracy
• Szkolenia niezbędne do realizacji nowych celów
• Ścieżka Kariery, Coaching na stanowisku pracy

 

Termin: 13 grudnia 2016 godz. 9:00 - 17:00
Miejsce: Centrum Żoliborz, Plac Inwalidów 10, Warszawa
Cena: 500 zł netto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz formularz zgłoszeniowy:
Wypełniony formularz odeślij na adres e-mail: kontakt@sigmund-polska.pl

Formularz zgłoszeniowy online

Dane uczestnika
Uczestnik:*
E-mail:*
Telefon:*
-
Dane do faktury
Nazwa firmy:
Adres firmy
NIP: