Badania satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników to coraz częściej stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy.

Badanie daje możliwość sparametryzowania wybranych obszarów, a co za tym idzie wykrycia mocnych i słabych stron.

Korzyści z przeprowadzenia badania wśród zatrudnionych pracowników, to informacje zwrotne na temat procesów przebiegających na niższych szczeblach organizacyjnych, poziomu satysfakcji, identyfikacji z firmą, poziomu motywacji i rozwoju zawodowego. Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do większej efektywności.

 

Przykładowe obszary badania

  • Atmosfera w pracy
  • Warunki i organizacja pracy
  • Przepływ informacji w firmie, komunikacja
  • Współpraca i ukierunkowanie zespołowe
  • Współpraca z przełożonymi
  • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
  • Lojalność
  • System ocen pracowniczych
  • Dostępność szkoleń

  15-2009ecran400x300_profil1   

Badanie realizowane jest zazwyczaj w następujących fazach:

1. Przygotowania założeń do badania

2. Przygotowanie kwestionariusza do badania (w wersji on-line i/lub papierowej)

3. Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz zebranie wypełnionych ankiet

4. Analiza wyników

5. Przygotowanie raportu z wizualizacją i opisem wyników oraz z podstawowymi rekomendacjami zarządczymi

6. Przygotowanie prezentacji dla zarządu organizacji oraz pracowników.

Cały cykl badania trwa zazwyczaj w zależności od wielkości organizacji wybranego trybu przeprowadzenia badań kwestionariuszowych od 1 do 2 miesięcy.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o  naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu:
Tel.    +48 (22) 118-39-74
Kom. +48 506-713-870
Kom. +48 666-384-540
e-mail: kontakt@sigmund-polska.pl