Assessment & Development Center

Assessment Center

Najbardziej zaawansowanym narzędziem wykorzystywanym w procesie doboru kandydatów jest Assessment Centre, czyli Centrum Oceny. Atutem AC jest jej wysoka trafności i rzetelność.

Sesja Assessment Centre ma formę jedno-, dwudniowego spotkania, podczas którego kandydaci realizują różnorodne zadania. Ich praca i rezultaty są oceniane przez specjalnie przeszkolonych selektorów według z góry zdefiniowanych kryteriów. Centra Oceny są zawsze projektowane specjalnie pod kątem konkretnej rekrutacji, dlatego też zarówno
kryteria oceny, jak i typ zadań, jakich można spodziewać się podczas takiego spotkania są bardzo różnorodne. Główną zaletą Centrum Oceny jest jego skuteczność. Po przeprowadzeniu takiej oceny selektorzy dysponują bardzo dużą ilością różnorodnych informacji o każdym kandydacie, tak więc podejmowane decyzje są zazwyczaj trafne. Dlatego też Centra Oceny zyskują na popularności, często wykorzystywane są również jedynie poszczególne elementy tej metody.

Etapy w procesie przeprowadzenia Assessment Centre:
1. Etap przygotowań, podczas którego:

  • definiujemy wymagania;
  • określamy cel, formułowany w postaci cech i umiejętności (kompetencji), które należy zbadać;
  • ustalamy projekt programu, który zawiera ustalenia harmonogramu badania, wyznaczenie stosowanych testów i ćwiczeń, określenie liczby i roli asesorów;
  • projektujemy narzędzia, czyli konstruuje zestawy specjalnych ćwiczeń i testów lub wybieramy z już istniejących;
  • dokonujemy wyboru asesorów i przeprowadzamy ich ewentualne szkolenie.

2. Etap realizacji, czyli przeprowadzenie badań (rozmowa wstępna, wywiad, testy psychologiczne, ćwiczenia symulacyjne, gry grupowe, itd.).

3. Etap oceny końcowej, podczas którego następuje omówienie wyników (obliczenie wyników, zintegrowanie obserwacji i ocen asesorów, przygotowanie końcowego raportu).


 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o  naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu:
Tel.    +48 (22) 118-39-74
Kom. +48 506-713-870
Kom. +48 666-384-540
e-mail: kontakt@sigmund-polska.